EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: sa stra0306nje straneTranslations: 130 / 70
 Croatian English
četiri glavne strane na kompasu (sjever, jug, istok i zapad)cardinal points
CTI treće stranethird party CTI
donje straneunderside
granični kredit (stalni instrument Eurosustava kojim se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od NSB-a po unaprijed određenoj kamatnoj stopi)marginal lending facility
infrastruktura službenoga ključa (sustav za provjeru vjerodostojnosti svake strane uključene u internetsku transakciju; služi kao zaštita od prijevare i sabotaže)public key infrastructure (PKI)
isprekidani zavar u T-spoju s obje strane jednako raspoređenchain intermittent weld
isprekidani zavar u T-spoju s obje strane u cik cak rasporedustaggered intermittent weld
izgled sa straneside view
izgled sa stranesideview
Izgled stranePage layout
izmjena udaraca s obje stranerally
kontributivni nemar (nemar kojemu pridonose obje strane zajedno)contributory negligence
korist za obje stranewin-win
kreditni limit druge strane u poslucounterparty credit limit
maksimalno produljenje (roka za kupovinu dodatnih dionica po ponuđenoj cijeni od strane voditelja izdanja)maximum rallonge
meni sa straneside bar menu
mreža treće stranethird-party network
na obje straneastride
na sve straneabroad
nadzor EEZ-ovskoga tipa (postupak kojim tijelo ovlašteno za tu namjenu od strane države članice utvrđuje i potvrđuje, nakon provođenja testiranja, da određni tip opreme udovoljava uvjetima usklađenima s relevantnim direktivama)EEC-type examination
neautomatsko produljenje (roka za kupovinu dodatnih dionica po ponuđenoj cijeni od strane voditelja izdanja)non-automatic rallonge
netiranje/saldiranje druge strane u poslucounterparty netting
odgovornost treće strane u vezi s nuklearnim pitanjimanuclear third party liability
online sustav plaćanja i namire (odnosi se na slanje naloga za prijenos od strane korisnika preko računalnih sučelja ili elektroničkih terminala)online payment and settlement system
online sustav plaćanja i namire (odnosi se na slanje naloga za prijenos od strane korisnika putem računalnih sučelja ili elektroničkih terminala)online payment and settlement system
osiguranje treće strane/trećih osobathirdparty insurance
otkup poduzeća od strane uprave/menadžmentamanagement buyout (MBO)
pano osvijetljen s obje stranescroller
podesi prema širini straneFit to page width
područje strane mrežeforeign domain
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements