EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: sa drugeTranslations: 130 / 31
 Croatian English
antipsihotici druge generacijesecond generation antipsychotics
bežični telefon druge generacijecordless telephone generation 2
domena druge mrežeforeign domain
državljani druge strankenationals of the other party
dužnički vrijednosni papiri serije koja ima ista prava i privilegije kao i vrijednosni papiri druge serijedebt securities ranking pari passu
granični kredit (stalni instrument Eurosustava kojim se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od NSB-a po unaprijed određenoj kamatnoj stopi)marginal lending facility
identifikator protokola druge i treće razinebroadband low layer information
igranje druge loptesecond-ball play
iz druge rukesecond-hand
jezik druge generacijesecond generation language
kreditni limit druge strane u poslucounterparty credit limit
model II; model druge vrste; model sa slučajnim efektimamodel II; second kind model; random effects model
netiranje/saldiranje druge strane u poslucounterparty netting
plaćanje po plaćanju (mehanizam u deviznom sustavu namire koji osigurava da se konačni prijenos jedne valute obavlja tek nakon konačnoga prijenosa druge valute)payment versus payment (PVP)
pozajmiti trećoj strani sredstva koja su prethodno posuđena od druge straneonlend
program koji oštećuje druge programevirus
rizik druge strane u poslucounterparty risk
s druge straneacross
s druge straneagain
s druge stranebeyond
s druge straneof the other part
s druge straneon the other hand
sekundarna jedinica; jedinica izbora druge fazesecondary unit; second-stage unit
sporazum o podjeli gubitaka (njime se od svakoga sudionika traži da osigura kolateral za svaku izloženost koju on stvori za druge sudionike; gubici koje prouzroči određeni sudionik snosi taj isti sudionik)defaulter pays
standard bežičnih pokretnih sustava druge generacihigh - speed circuit - switched data
staze i druge površine posute tučencempaths and other metalled surfaces
tip poruke 100 (vrsta poruke u SWIFT-u; točnije riječ je o poruci koju šalje jedna depozitna institucija kada želi obaviti plaćanje na teret računa svoga deponenta, a u korist deponenta neke druge depotizne institucije)MT100
udaljeni sudionik (ustanova u jednoj zemlji koja sudjeluje u sustavu prijenosa druge zemlje)remete participant
udaljeni sudionik (ustanova u jednoj zemlji koja sudjeluje u sustavu prijenosa druge zemlje)remote participant
zgrade i druge građevinebuildings and other structures
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements