EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: razvrstavanje/alokacija imovineTranslations: 130 / 103
 Croatian English
razvrstavanje/alokacija imovineasset allocation
(povećanje vrijednosti) imovine, aktiveasset growth rast
alokacijaallocation
alokacija činiteljaallocation
alokacija prostora bazi podatakadatabase space allocation
alokacija troškova leasingaallocation of leases costs
alokacija uzorkaallocation of a sample
alokacija, raspodjelaallocate
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortisation of fixed assets
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortization of fixed assets
brojčano razvrstavanjenumerical sorting
brojevno razvrstavanjenumerical sorting
datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu vrijednost iz police bez obzira na stvarnu vrijednost uništene imovine)value date
dioba imovinedivision of property
dodjela (alokacija) prostora bazi podatakadatabase space allocation
Fond za naknadu oduzete imovineFund for Indemnification of a Deprived Property
Fond za naknadu oduzete imovineFund for the Compensation of Expropriated Property
gotovina, vrijednosni papiri ili ostali oblici imovine koje sudionici u sustavu unaprijed daju i koji se čuvaju u sustavu kako bi se osiguralo da će obveze koje nastanu iz sporazuma o dijeljenju gubitka biti ispunjeneloss-sharing pools
imovineassets
interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)leasehold interest
ispravak imovineasset adjustment
knjigovodstvena vrijednost imovinebook value of the assets
koeficijent obrtaja imovineasset turnover ratio
konfiskacija imovineconfiscation of property
kredit koji se dobiva na osnovi hipoteke pokretne imovinechattel loan
kredit koji se temelji na osobnoj imovini, kredit uz zalog osobne imovinecredit based on personal property
likvidnosni rizik aktive/imovineasset liquidity risk
likvidnosni rizik imovineasset liquidity risk
lišiti imovinedispossess
međunarodna alokacija kapitalainternational capital allocation
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements