EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: razdoblje amortizacije imovine (aktive)Translations: 130 / 176
 Croatian English
razdoblje amortizacije imovine (aktive)asset depreciation range
(minimalno) razdoblje održavanja pričuvereserve maintenance period
(povećanje vrijednosti) imovine, aktiveasset growth rast
aktiveactive
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortisation of fixed assets
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortization of fixed assets
bazno razdoblje; referentno razdobljebase period; reference period
dano razdoblje; tekuće razdobljegiven period
datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu vrijednost iz police bez obzira na stvarnu vrijednost uništene imovine)value date
desetogodišnje razdobljeten-year period
dioba imovinedivision of property
diskontirani period povrata kapitala, razdoblje povrata s diskontiranjadiscounted payback period
dobit prije odbitka kamata, poreza i amortizacijeearnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD)
Fond za naknadu oduzete imovineFund for Indemnification of a Deprived Property
Fond za naknadu oduzete imovineFund for the Compensation of Expropriated Property
gotovina, vrijednosni papiri ili ostali oblici imovine koje sudionici u sustavu unaprijed daju i koji se čuvaju u sustavu kako bi se osiguralo da će obveze koje nastanu iz sporazuma o dijeljenju gubitka biti ispunjeneloss-sharing pools
imovineassets
interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)leasehold interest
ispravak imovineasset adjustment
izvještajno/referentno razdobljereference period
kapitalni dobitak (porast vrijednosti financijske aktive)capital gain
kišno i sušno razdobljedry and rainy periods
knjigovodstvena vrijednost imovinebook value of the assets
koeficijent obrtaja imovineasset turnover ratio
konfiskacija imovineconfiscation of property
kratko razdobljeshort period
kredit koji se dobiva na osnovi hipoteke pokretne imovinechattel loan
kredit koji se temelji na osobnoj imovini, kredit uz zalog osobne imovinecredit based on personal property
kreditno razdoblje (rok dospijeća kredita)credit period
kritično razdoblje zakorovljenosticritical weed control period
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements