EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: računalni kreditni prijenos (kreditni prijenos koji ne uključuje razmjenu papirnih dokumenata između banaka)Translations: 130 / 1739
 Croatian English
računalni kreditni prijenos (kreditni prijenos koji ne uključuje razmjenu papirnih dokumenata između banaka)paperless credit transfer
(financijski) instrument koji glasi na donositeljabearer instrument
(vremenski) jaz plaćanja, vrijeme kašnjenja plaćanja (vremenski razmak između zadavanja platnoga naloga i njegove konačne namire)payment lag
adj participativan, koji sudjeluje u vlasništvuparticipating
aktivni prijenosactive transport
aktuar koji obavlja izglađivanjegraduator
alel, jedan od dva ili više alternativnih oblika gena koji se pojavljuje mutacijom, a nalaze se na istom mjestu na kromosomuallele
alternativni prijenos rizikaalternative risk transfer (ART)
analogija između prostora i vremenaanalogy between space and time
analogni prijenosanalog transmission
antiinfektivni lijekovi i antiseptici koji se upotrebljavaju u ginekologijigynaecological anti-infectives and antiseptics
aplikacija opće namjene (aplikacija u SWIFT-u kojom se uspostavlja i nadzire komunikacija između logičkoga terminala i SWIFT-a)general purpose application (GPA)
asignacija, prijenos renteassignment of rent
asimetrični prijenosasymmetrical transmission
asinkroni prijenosasynchronous transmission
asinkroni prijenosstart-stop transmission
asinkroni prijenos podatakaasynchronous data transfer
auto-put koji vodi kroz zelene površineparkway
avion koji vrši naletraider
bacanje tereta s broda koji je u opasnostijettison
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
banakabanks
barometar koji pokazuje apsolutni tlakaneroid barometer
bespojni prijenosconnectionless service
bespojni širokopojasni prijenosswitched multi-megabit data services
besposličar koji je živio od milodara samostanaabbey-lubber
bezdividendni, koji je bez dividendiex-dividend
bežični komunikacijski sustav za prijenos brzojavaradio telegraphy
bezuvjetna obveza sudionika koji je inicirao plaćanja u sustavu prijenosa da obavi konačno plaćanje u korist računa primatelja na datum valutesender finality
bijeli šum koji se zbraja sa signalomadditive white Gaussian noise
Search time: 0.012 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements