EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: promjena premijeTranslations: 130 / 140
 Croatian English
promjena premijepremium amendment
analiza promjenaanalysis of changes
baza za određivanje premijerating base
datoteka promjenachange file
doživotno osiguranje s plaćanjem jednokratne premijeSingle Premium Whole Life
društvena promjenasocial change
faktor za određivanje premijerating factor
globalna promjena razine moraglobal sea-level changes
horizontalni luk cjevovoda, promjena smjerasidebend
iskustveno utvrđivanje premijeexperience rating
izmjena, promjenaalteration
iznenadna (nagla) promjenaabrupt change
iznenadna promjena u protoku u cjevovodu ili posudisurge
izračun premijepricing
izračun premijeproduct pricing
izračun premije za određeni rizik (temeljem raznih obilježja rizika)schedule rating
izračun premije za određeni rizik temeljem raznih karakteristika rizikaschedule rating
izračun premije, određivanje premijepricing
izračunavanje premijepremium calculation
klauzula o vraćanju premijereturns for lay-up and cancellation clause
klimatska promjenaclimate change
knjiženje promjena tečajaaccounting treatment of exchange rate changes
konačni obračun premijeadjustment premium
konceptualna promjenaconceptual change
korjenita promjena izazvana računalomcomputer revolution
kratka promjena amplitude signalapulse
kretanje bez promjena u komunikacijiseamless roaming
mehanizam za praćenje promjena ugovorene i tržišneprice index
metoda kamatnoga usklađivanja (određivanje cijene životnoga osiguranja koje uzima u obzir kamatu koja bi bila zarađena na novac od premije da je on investiran)interest-adjusted method
metoda kamatnoga usklađivanja (određivanje cijene životnoga osiguranje koje uzima u obzir kamatu koja bi bila zarađena na novac od premije da je on investiran)interest-adjusted method
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements