EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: podružnica trgovačkoga društva ZajedniceTranslations: 130 / 215
 Croatian English
podružnica trgovačkoga društva Zajednicebranch of a Community company
akcija ZajedniceCommunity action
analitički pregled i ocjena usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednicescreening and assessment of the degree of harmonisation of the national legislation with the acquis communautaire
bankovna podružnicabank branch
belgijske regije i zajedniceregions and communities of Belgium
belgijske zajedniceBelgian communities
belgijske zajednicecommunities of Belgium
Bentoske zajedniceBenthic communities
bez društvaunaccompanied
Biljne zajednicePlant groups.
carinska kvota ZajedniceCommunity tariff quota
carinska podružnica, carinacustoms post
carinski postupak ZajedniceCommunity customs procedure
carinski šifrarnik ZajedniceCommunity Customs Code (CCC)
član dioničkoga društvashareholder
član društvacompany member
članovi trgovačkog društvamembers of company
corpus juris ZajedniceCommunity corpus juris
daljnji razvoj Zajednicefurther development of the Community
davanje zajma ZajedniceCommunity borrowing
dijeljenje tržišta (situacija u kojoj se društva iz različitih zemalja dogovore da svoje proizvode ne prodaju na tržištima ostalih zemalja koje sudjeluju u dogovoru; postupak protivan odredbama Rimskoga ugovora)market sharing
direktiva ZajedniceCommunity Directive
djelatnik ZajedniceCommunity worker
djelatnost ZajedniceCommunity activity
dominantni položaj (položaj gdje jedno ili više društava zauzima velik dio tržišta Zajednice ili domaćega tržišta, što može značiti nepostojanje djelotvornoga tržišnoga natjecanja)dominant position
društvaassociation
društvacompanies
društvasocieties
društva kćeri i podružnicesubsidiaries and branches
društva za osiguranje od odgovornosti u vlasništvu svojih osiguranikarisk retention group
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements