EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: osiguranje alimentacijeTranslations: 130 / 318
 Croatian English
osiguranje alimentacijealimony insurance
(izravno) neživotno osiguranjedirect non-life insurance
(izravno) životno osiguranjedirect life insurance
aktivno osiguranjeinsurance in force
Američko udruženje za zdravstveno osiguranjeHealth Insurance Association of America (HIAA)
automobilsko osiguranjeautomobile liability insurance
besplatno osiguranjefree-for-all insurance
broker u osiguranju, posrednik za osiguranjeinsurance broker
cijena, osiguranje i vozarina (cif) (klauzula u međunarodnom prijevozu)cost, insurance and freight (c.i.f.)
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
depozitno osiguranjedeposit insurance
dioničko društvo za osiguranjestock insurance company
dioničko društvo za životno osiguranjeproprietary life insurance company
Direkcija za nadzor društava za osiguranjeInsurance Supervisory Authority
direktor regulatornoga tijela za osiguranje, direktor tijela za nadzor osiguravajućih društavainsurance supervisor
dodatna osiguravateljska pokrića za ostale povezane opasnosti (obično u osiguranju od požara (npr. "fire and allied lines": osiguranje od požara i drugih opasnosti)allied lines
dodatni osiguranik (prema osiguranju za starost, doživljenje, invaliditet i zdravstveno osiguranje)additional insured
doprinosi za socijalno osiguranjesocial security contributions
dopunsko osiguranje troškova životaadditional living expense insurance
dopunsko zdravstveno osiguranjesuplementary medical insurance (SMI)
dopunsko zdravstveno osiguranjesupplementary medical insurance (SMI)
doživotno osiguranjewhole-life insurance
doživotno osiguranje s plaćanjem jednokratne premijeSingle Premium Whole Life
doživotno osiguranje za slučaj smrtiwhole life
društva za osiguranje od odgovornosti u vlasništvu svojih osiguranikarisk retention group
društvo za osiguranje od odgovornosti u vlasništvu svojih osiguranikarisk retention group
društvo za uzajamno osiguranjemutual insurance company
držanje (međunarodnih) pričuva u ESSB-u, osiguranje likvidnosti u ESSB-usupply of reserves in ESCB
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB)State Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation (DAB)
državno (socijalno) osiguranjenational insurance
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements