EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: opcija zadržavanja prava iz osiguranja (u slučaju neplaćanja premije u životnom osiguranju)Translations: 130 / 528
 Croatian English
opcija zadržavanja prava iz osiguranja (u slučaju neplaćanja premije u životnom osiguranju)nonforfeiture option
(tehnička) pričuva (životnoga) osiguranjalife insurance reserve
(tehničke) pričuve (životnog) osiguranjalife insurance reserves
agencija u osiguranjuinsurance agency
Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA)Agency for the Supervision of Pension Funds and Insurance Companies (HAGENA)
agent osiguranjainsurance agent
aktualna otkupna vrijednost osiguranjacash surrender value
američka državna shema osiguranja bolničkih i liječničkih troškova za osobe do 65 god. (kombinacija obveznoga socijalnoga osiguranja i dobrovoljnoga osiguranja s državnim subvencijama)Medicare
američki sustav posredovanja u osiguranju, američki sustav nezavisnih agenata osiguranjaAmerican Agency System
analiza rizika i kritična kontrolna točka (znanstveno utemeljen sustav kojim se utvrđuju posebni rizici i mjere za njihovu kontrolu radi osiguranja sigurnosti prehrambenih proizvoda)Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
autorska pravacopyrights
baza za određivanje premijerating base
Blue Cross (američka shema osiguranja liječničkih i bolničkih troškova)Blue Cross
Blue Shield (američka shema osiguranja liječničkih i kirurških troškova)Blue Shield
broker u osiguranju, posrednik za osiguranjeinsurance broker
Centar za ljudska pravaHuman Rights Centre
cijepanje pravasplitting of laws
civilna osiguranjaPersonal Lines
cjevovodi potpuno u granicama jednog najmoprimca, pojas prava služnosti oko cjevovodalease term pipelines
datum dospijeća, datum isteka (osiguranja)maturity date
datum isteka važenja (police osiguranja, najma itd.)expiry date
datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu vrijednost iz police bez obzira na stvarnu vrijednost uništene imovine)value date
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
depozitna premija u uzajamnom osiguranjuadvance premium mutual
devizna opcijaforeign currency option
devizna opcijaforeign exchange option
dionica bez prava glasanon-voting share
dionice prodane bez prava na dividendeex dividend
dionička opcijashare option
diskontiranje emitiranih prava (na dionice)discount on rights issue
Search time: 0.005 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements