EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: odgoda razdoblja provedbeTranslations: 130 / 41
 Croatian English
do kraja razdoblja utvrđenogaby the end of the period defined
klauzula u polici zdravstvenoga osiguranja koja definira trajanje razdoblja u kojem se ponovno pojavljivanje određenoga stanja smatra nastavkom prethodnoga razdoblja invaliditeta ili bolestirecurring clause
Kritična razdoblja razvitkacritical periods
na kraju utvrđenoga razdobljaat the end of the set period
naknada za djelomični invaliditet (naknada za invaliditet koji se definira kao djelomični invaliditet od trenutka kada se osiguranik vrati na posao nakon razdoblja potpunoga trajnoga invaliditeta)residual disability benefit
objavljeni dobitak razdoblja po dionici za redovne dioniceearnings per share (EPS)
oblik osiguranja koje pokriva posljedice događaja nastalih za vrijeme trajanja police, premda odštetni zahtjevi mogu biti podneseni i nakon toga razdobljaoccurrence form
oblik osiguranja u kojem je odgovornost osiguravatelja ograničena na odštetne zahtjeve ispostavljene isključivo za vrijeme razdoblja trajanja police osiguranjaclaims-made form
odgađanje, odgodadeferment
odgodadeferment
odgodadeferral
odgodadelay
odgodapostponement
odgodaput off
odgodaput-off
odgodarespite
odgoda izvršenjapostponement of execution, delay of execution
odgoda izvršenja kaznesuspension of sentence
odgoda plaćanjagrace period
odgoda ponudedeferral of proposal
odgoda pregledapostponement of survey
odgoda ročištaadjournment
odgoda u prijavireporting delay
odgoda, moratorijmoratorium
postupak provedbe natječajatender procedure
pravila provedberules of implementation
pravo provedbepower of implementation
prije isteka razdoblja od mjesec danabefore a one month period has elapsed
prinos tijekom razdoblja posjedovanja/držanjaholding-period yield
razdobljaeras
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements