EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: niz rastućih brojeva u kojemu je svaki sljedeći brTranslations: 130 / 68
 Croatian English
niz rastućih brojeva u kojemu je svaki sljedeći brsuper increasing sequence
ako je na listi ovlaštenih brojevaoutgoing call allowance
algoritamska teorija brojevacomputational number theory
aritmetička sredina relativnih brojevaarithmetic mean of relative numbers
baza podataka u kartičnom sustavu koja sadrži popis brojeva svih odobrenih karticawhite list
biranje na temelju telefonskih brojeva u bazi podapredictive dialing
biranje telefonskih brojevadialing phone numbers
dob x na sljedeći rođendanage x next birthday
EEZ-ova ovjera (postupak kojim država članica može potvrditi, nakon testiranja, da svaki dio opreme udovoljava usklađenim uvjetima)EEC verification
faktorizacija cijelih brojevainteger factorization
generator prividno slučajnih brojevapseudorandom number generator
generator pseudoslučajnih brojevapseudorandom number generator
generator slučajnih brojevarandom number generator
kabel u kojemu su optička vlakna poredana u obliku trakaribbon cable
kasko osiguranje (zakon prema kojemu oštećenik u automobilskoj nezgodi može postaviti odštetni zahtjev za liječničke i bolničke troškove izravno svom osiguravatelju bez obzira na to tko je skrivio nezgodu)no-fault insurance
kasko osiguranje (zakon prema kojemu oštećenik u automobilskoj nezgodi može postaviti odštetni zahtjev za liječničke i bolničke troškove izravno svomu osiguravatelju bez obzira na to tko je skrivio nezgodu)no-fault insurance
kojemuwhich
kojemuwhom
kojemu je suđeno da umrefey
konačno netiranje (posebni oblik saldiranja/netiranja kojemu je cilj smanjiti izloženost nepokrivenih ugovora ako jedna od stranaka prekrši određene uvjete iz ugovora prije datuma namire)close-out netting
kontributivni nemar (nemar kojemu pridonose obje strane zajedno)contributory negligence
memorija odgovorenih brojevaanswered numbers memory
metoda "sljedeći unutra, prvi van"next in, first out (NIFO) method
mjesto na kojemu je ugrađena telekomunikacijska oppoint of presence
mreža u kojoj svaki generator takta sudjeluje u upmutually synchronized network
na svaki načinanyway
na svaki načinneeds
neodbijanje (načelo prema kojemu primatelj poruke ne može tvrditi da poruku nije primio, niti pošiljatelj može tvrditi da poruku nije poslao)non-repudiation
obaviti svaki potreban uvidto carry out any inspection
ovjera EEZ-a (postupak kojim država članica može potvrditi, nakon testiranja, da svaki dio opreme udovoljava usklađenim uvjetima)EEC verification
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements