EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: nije nađenTranslations: 130 / 76
 Croatian English
ako nijeunless
Ako to nije u skladu s...If this does not correspond with...
brod koji nije u stanju sigurno plovitiunseaworthiness
brod koji nije u stanju sigurno prevozitiunseaworthiness
dionica na koja nije upisana nominalna vrijednostno-par stock
dionica na kojoj nije upisana nominalna vrijednostno-par stock
država članica koja nije prihvatila euronon-participating country
gubitak nastao zbog neispunjenja obveze (kad druga ugovorna strana nije ispunila svoju obvezu)loss given default
hiperlink na web stranicu koja nije naslovna stranica tog web siteadeep link
igrač koji nije favoritoutsider
intervencija unutar granice/graničnih vrijednosti (koordinirana intervencija koju dogovaraju ESB i NSB države članice koja nije usvojila jedinstvenu europsku valutu)intra-marginal intervention
koji nije Mormonacgentile
koji nije odobren slobodnim pismomunchartered
koji nije sličanunlike
koji nije u skladuincompatible
koji nije usmjeren izvorištemnon-source routed
koji nije vezan na vrijemetimeless
kolicina tereta koji nije iskrcan po ugovorushort landed cargo
manjinski interes (broj glasova koji nije odlučujući)minority interest
Molimo, ispitajte razloge što pošiljka... još nije pristigla.Please look into the non-delivery of...
način koji nije manje povoljanno less favourable treatment
namještaj, koji nije za kućanstvonon-domestic furniture
napomene nije potrebno otisnutifootnotes do not have to be reproduced
naredba nije uspjelacommand failed
nađenfound
nebankarska banka (ustanova koja prema zakonskoj definiciji nije banka, ali obavlja poslove koji su konkurencija bankama)non-bank bank
neiscrpni popis, popis koji nije konačannon-exclusive list
neistovjetnost, neidentičnost (situacija kada više polica osiguranja koje pokrivaju istu imovinu od istih rizika nemaju isto pokriće, što znači da u slučaju štete osiguranik nije potpuno osiguran)nonconcurrency
neodbijanje (načelo prema kojemu primatelj poruke ne može tvrditi da poruku nije primio, niti pošiljatelj može tvrditi da poruku nije poslao)non-repudiation
neprijateljska vatra (vatra koja neočekivano napusti svoje vatrište, odnosno požar koji nije namjerno izazvan (pokriveno osiguranjem imovine)hostile fire
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements