EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: nije dopuštenoTranslations: 130 / 94
 Croatian English
nije dopuštenomay not; it is not admissible
ako nijeunless
Ako to nije u skladu s...If this does not correspond with...
biti dopuštenobe admissible (procedural /aw); be permitted (substantive law)
brod koji nije u stanju sigurno plovitiunseaworthiness
brod koji nije u stanju sigurno prevozitiunseaworthiness
dionica na koja nije upisana nominalna vrijednostno-par stock
dionica na kojoj nije upisana nominalna vrijednostno-par stock
dogovorno dopušteno zagađivanjenegotiable pollution permit
dogovorno dopušteno zagađivanjetradeable emission permit
dopuštenoallowed
dopuštenoauthorized
dopuštenolicensed
dopušteno dodirivanje loptelegal contact
dopušteno odstupanjeallowance
dopušteno odstupanjetolerance
dopušteno odstupanje kašnjenja stanicacell delay variation tolerance
dopušteno odstupanje praskaburst tolerance
dopušteno ograničenjeauthorised restriction
dopušteno opterećenje (SWL)safe working load (SWL)
dopušteno područjeworking range
dopušteno strujno opterećenjepermissible current rating
dopušteno vremensko prekoračenjeperiod of grace
dopušteno vrijeme između pripreme nekog pripravka i upotrebe (npr. boje)pot life
dopušteno vrijeme skladištenja nekog pripravka na policishelf life
država članica koja nije prihvatila euronon-participating country
gubitak nastao zbog neispunjenja obveze (kad druga ugovorna strana nije ispunila svoju obvezu)loss given default
hiperlink na web stranicu koja nije naslovna stranica tog web siteadeep link
igrač koji nije favoritoutsider
intervencija unutar granice/graničnih vrijednosti (koordinirana intervencija koju dogovaraju ESB i NSB države članice koja nije usvojila jedinstvenu europsku valutu)intra-marginal intervention
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements