EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: neprijateljska vatra (vatra koja neočekivano napusti svoje vatrište, odnosno požar koji nije namjerno izazvan (pokriveno osiguranjem imovine)Translations: 130 / 1523
 Croatian English
neprijateljska vatra (vatra koja neočekivano napusti svoje vatrište, odnosno požar koji nije namjerno izazvan (pokriveno osiguranjem imovine)hostile fire
(financijski) instrument koji glasi na donositeljabearer instrument
(povećanje vrijednosti) imovine, aktiveasset growth rast
adj participativan, koji sudjeluje u vlasništvuparticipating
ako nijeunless
Ako to nije u skladu s...If this does not correspond with...
aktuar koji obavlja izglađivanjegraduator
alel, jedan od dva ili više alternativnih oblika gena koji se pojavljuje mutacijom, a nalaze se na istom mjestu na kromosomuallele
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortisation of fixed assets
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortization of fixed assets
antena koja zraci jednako u svim smjerovimaisotropic antenna
antiinfektivni lijekovi i antiseptici koji se upotrebljavaju u ginekologijigynaecological anti-infectives and antiseptics
auto-put koji vodi kroz zelene površineparkway
avion koji vrši naletraider
bacanje tereta s broda koji je u opasnostijettison
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
barometar koji pokazuje apsolutni tlakaneroid barometer
baza podataka u kartičnom sustavu koja sadrži popis brojeva svih odobrenih karticawhite list
besposličar koji je živio od milodara samostanaabbey-lubber
betonski utezi na cijevi koja se potapariver weights
bezdividendni, koji je bez dividendiex-dividend
bezuvjetna obveza sudionika koji je inicirao plaćanja u sustavu prijenosa da obavi konačno plaćanje u korist računa primatelja na datum valutesender finality
bijela zastava koja se ističe u ratu kao znak zahtparley flag
bijeli šum koji se zbraja sa signalomadditive white Gaussian noise
bilateralni kreditni limit (limit kreditne izloženosti sudionika u platnom sustavu prema drugomu sudioniku zbog primitka plaćanja koja još nisu namirena)bilateral credit limit
bilateralno netiranje (sporazum između dviju stranaka koje prebijaju/netiraju svoje međusobne obveze)bilateral netting
bilo koja tehnička specifikacija udruge ITUXX. Series
bilo kojiany
bilo kojieither
bilo kojisome
Search time: 0.017 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements