EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: na koju utjeÄ uTranslations: 130 / 32
 Croatian English
bočna površina broda koju zahvaća vjetarwindage
cilj gospodarskoga kapitala (razina kapitala koju banke smatraju primjerenom za pokrivanje budućih rizika)economic capital target
cjelovitost na koju se ukazujereferential integrity
doktrina obiteljske svrhe (vlasnik motornoga vozila uvijek je odgovoran za štetu koju uporabom toga vozila nanese član njegove obitelji.)family purpose doctrine
IC kartica (plastična kartica u koju je ugrađen jedan ili više integriranih sklopova)IC card
imovina koju je moguće prodatirealisable assets
intervencija unutar granice/graničnih vrijednosti (koordinirana intervencija koju dogovaraju ESB i NSB države članice koja nije usvojila jedinstvenu europsku valutu)intra-marginal intervention
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete kojudeductible
kartica koju izdaju nebankarske ustanoveretailer card
kartica koju izdaju nebankarske ustanove (upotrebljava se u određenim trgovinama za kupnju na kredit)retailer card
kontrola koju provodi nadležno carinsko tijelocontrol by the customs authority
luka u koju je dozvoljen iskrcaj robe za određenuport of entry
maksimalno produljenje (roka za kupovinu dodatnih dionica po cijeni koju je ponudio voditelj izdanja)maximum rallonge
mirovinska shema koju u potpunosti financira poslodavacnoncontributory plan
nazivna brzina prijenosa na koju je korisnik pretpcommitted information rate
neto kamata (kamata koju plaćaju poduzeća minus kamata koju dobiju poduzeća uvećana za kamatu iz inozemstva minus kamata plaćena inozemstvu)net interest
osoba koja vodi uzajamnu razmjenu osiguranja i koju su ovlastile sve osobe koje sudjeluju u razmjeniattorney-in-fact
pomoć koju odobrava država, potpora državeaids granted by state
pretplaćena kartica posebne namjene (kartica s istim izdavateljem i primateljem kartice, namijenjena plaćanju određene robe koju isporučuje izdavatelj kartice)single-purpose prepaid card
primitivni način zasipanja rova, ploča koju vuku konji ili traktorMormon Board
pristojba koju brod plaća za sidrenjekeelage
provedbeni paket (odnosi se na publikaciju "Statistički zahtjevi za treću fazu monetarne unije" koju je Europski monetarni institut objavio u srpnju 1996.)implementation package
roba na koju je plaćena carinaduty-paid goods
slikovna karta na koju se može kliknuticlickable image map
snaga koju je potrebno dostići da bi došlo do proprenderin force
snaga koju troši strojintake
sporazum o podjeli gubitaka (njime se od svakoga sudionika traži da osigura kolateral za svaku izloženost koju on stvori za druge sudionike; gubici koje prouzroči određeni sudionik snosi taj isti sudionik)defaulter pays
tip poruke 100 (vrsta poruke u SWIFT-u; točnije riječ je o poruci koju šalje jedna depozitna institucija kada želi obaviti plaćanje na teret računa svoga deponenta, a u korist deponenta neke druge depotizne institucije)MT100
transakcija malih vrijednosti (koju obično obavlja pojedinac)retail transaction
tužba koju podnosi osobljeaction by staff
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements