EUdictEUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: na koju utjeÄ uTranslations: 1 - 30 of 32
 Croatian English
bočna površina broda koju zahvaća vjetarwindage
cilj gospodarskoga kapitala (razina kapitala koju banke smatraju primjerenom za pokrivanje budućih rizika)economic capital target
cjelovitost na koju se ukazujereferential integrity
doktrina obiteljske svrhe (vlasnik motornoga vozila uvijek je odgovoran za štetu koju uporabom toga vozila nanese član njegove obitelji.)family purpose doctrine
IC kartica (plastična kartica u koju je ugrađen jedan ili više integriranih sklopova)IC card
imovina koju je moguće prodatirealisable assets
intervencija unutar granice/graničnih vrijednosti (koordinirana intervencija koju dogovaraju ESB i NSB države članice koja nije usvojila jedinstvenu europsku valutu)intra-marginal intervention
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete kojudeductible
kartica koju izdaju nebankarske ustanoveretailer card
kartica koju izdaju nebankarske ustanove (upotrebljava se u određenim trgovinama za kupnju na kredit)retailer card
kontrola koju provodi nadležno carinsko tijelocontrol by the customs authority
luka u koju je dozvoljen iskrcaj robe za određenuport of entry
maksimalno produljenje (roka za kupovinu dodatnih dionica po cijeni koju je ponudio voditelj izdanja)maximum rallonge
mirovinska shema koju u potpunosti financira poslodavacnoncontributory plan
nazivna brzina prijenosa na koju je korisnik pretpcommitted information rate
neto kamata (kamata koju plaćaju poduzeća minus kamata koju dobiju poduzeća uvećana za kamatu iz inozemstva minus kamata plaćena inozemstvu)net interest
osoba koja vodi uzajamnu razmjenu osiguranja i koju su ovlastile sve osobe koje sudjeluju u razmjeniattorney-in-fact
pomoć koju odobrava država, potpora državeaids granted by state
pretplaćena kartica posebne namjene (kartica s istim izdavateljem i primateljem kartice, namijenjena plaćanju određene robe koju isporučuje izdavatelj kartice)single-purpose prepaid card
primitivni način zasipanja rova, ploča koju vuku konji ili traktorMormon Board
pristojba koju brod plaća za sidrenjekeelage
provedbeni paket (odnosi se na publikaciju "Statistički zahtjevi za treću fazu monetarne unije" koju je Europski monetarni institut objavio u srpnju 1996.)implementation package
roba na koju je plaćena carinaduty-paid goods
slikovna karta na koju se može kliknuticlickable image map
snaga koju je potrebno dostići da bi došlo do proprenderin force
snaga koju troši strojintake
sporazum o podjeli gubitaka (njime se od svakoga sudionika traži da osigura kolateral za svaku izloženost koju on stvori za druge sudionike; gubici koje prouzroči određeni sudionik snosi taj isti sudionik)defaulter pays
tip poruke 100 (vrsta poruke u SWIFT-u; točnije riječ je o poruci koju šalje jedna depozitna institucija kada želi obaviti plaćanje na teret računa svoga deponenta, a u korist deponenta neke druge depotizne institucije)MT100
transakcija malih vrijednosti (koju obično obavlja pojedinac)retail transaction
tužba koju podnosi osobljeaction by staff
Search time: 0.003 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Sidebar