EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: mogu?nostTranslations: 128 / 28
 Croatian English
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
elektronički novčanik (pretplaćena kartica na kojoj se deponirana sredstva mogu povećavati i smanjivati)stored-value card
fond za isplatu naknada oštećenicima u prometnim nezgodama koje se ne mogu naplatiti od odgovorne osobeunsatisfied judgement fund
fond za isplatu naknada oštećenicima u prometnim nezgodama koji se ne mogu naplatiti od odgovorne osobeunsatisfied judgement fund
granični kredit (stalni instrument Eurosustava kojim se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od NSB-a po unaprijed određenoj kamatnoj stopi)marginal lending facility
interoperabilnost (mogućnost zajedničkoga rada dvaju različitih sustava ili uređaja u mreži, situacija u kojoj se platni instrumenti iz jednoga sustava mogu rabiti u ostalim zemljama i sustavima)interoperability
izdanje nezamjenjivih novčanica (novčanice koje se po viđenju ne mogu zamijeniti za zlato ili srebro koje pokrivaju novčanice)inconvertible note issue
materijal čiji se podaci mogu provjeriti u zapisimatraceable
melodije zvona koje se mogu preuzetidownloadable ringing tones
mogucan
moguI can
mogumight
ne mogucannot
ne mogucant
ne moguI can not
ne mogu...cannot...
Nikako ne mogu...It is not possible for me to...
oblik osiguranja koje pokriva posljedice događaja nastalih za vrijeme trajanja police, premda odštetni zahtjevi mogu biti podneseni i nakon toga razdobljaoccurrence form
opcija namirenja/isplate (razni načini isplate vrijednosti police životnoga osiguranja koji se mogu odabrati umjesto jednokratne isplate)settlement option
paket ili posuda koja se ne može otvoriti prije prodaje; dokumenti koji se ne mogu krivotvorititamper-resistant
plinovi koji se ne mogu ukapatiincondensibles
preplaćena kartica na kojoj se deponirana sredstva mogu povećavati i smanjivati ("elektronički novčanik")stored-value card
program kojim se mogu izravno pisati poruke elektrmail-enabled
softver kojega mogu svi upotrebljavatifree software
stvari koje se ne mogu točno procijenitiimponderables
upravljive obveze (koje se mogu kontrolirati)controllable liabilities
uređaj kojim se mogu razmjenjivati informacijestation
vrijeme nakon spajanja plast. cijevi nakon kojega cijevi mogu podnijeti naprezanje montaže i manipulacijeinitial set time
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements