EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: merodavne steteTranslations: 130 / 68
 Croatian English
čestota štete/gubitkaloss frequency
datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu vrijednost iz police bez obzira na stvarnu vrijednost uništene imovine)value date
dopuštena kvota štetepermissible loss ratio
Državna komisija za popis i procjenu ratne šteteState Committee for War Damage Assessment
godina nastanka šteteaccident year
iznos iznad kojega se reosigurava, iznos iznad kojega se plaćaju štete, iznos koji nešto aktiviratrigger amount
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štetedeductible
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete kojudeductible
kompenzacijska naknada štetecompensatory damage
kvota pričuva za šteteloss reserve
kvota šteteloss ratio
male štetepetty average
naknada štetedamages
Naknada šteteIndemnification of damage
naknada šteteindemnification, compensation
naknada štetereparation
nastale šteteincurred claims
neistovjetnost, neidentičnost (situacija kada više polica osiguranja koje pokrivaju istu imovinu od istih rizika nemaju isto pokriće, što znači da u slučaju štete osiguranik nije potpuno osiguran)nonconcurrency
nepovoljne šteteadverse claims
nepovoljne štete, antiselekcijaadverse claims
neraspoređeni trošak štete/tužbe za naknadu šteteunallocated claim expense
neraspoređeni trošak tužbe za naknadu šteteunallocated claim expense
nezavisni procjenitelj (štete)independent adjuster
odgovornost proizvođača za štete nastale iz uporabe proizvoda, odgovornost za proizvodeProduct Liability
osiguranje protiv šteteindemnity insurance
osiguranje temeljeno na vremenskom trajanju štetetime element insurance
otklonjene šteteclaims settled at no cost
plaćanje šteteclaim payment
popravak štetedamage control
popravljanje štetedamages
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements