EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: ku 0 4ni ljubimci nisu dozvoljeniTranslations: 118 / 18
 Croatian English
ako se stranke nisu drugačije sporazumjelesubject to an agreement by the parties
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
bilateralni kreditni limit (limit kreditne izloženosti sudionika u platnom sustavu prema drugomu sudioniku zbog primitka plaćanja koja još nisu namirena)bilateral credit limit
države članice EU-a koje nisu usvojile jedinstvenu valutunon-euro area
električni vodovi, koji nisu cjevastinon-tubular electric conduit
izloženost po neizvršavanju prijenosa sredstava ili vrijednosnih papira (iz razloga koji nisu tehničke ili privremene prirode, već su obično posljedica stečaja)exposure at default
kolektivno otpuštanje (najmanje deset radnika iz razloga koji nisu povezani s dotičnim radnicima)collective redundancy
kućni ljubimcipets
nisuhad not
nisuwere not
nisu kao što su nekad bilinot what they used to be
otvoreni interes (ukupni broj opcija i terminskih ugovora koji nisu sklopljeni ili ispunjeni u određenom danu)open interest
podaci koji nisu obrađeni računalomraw data
podatci koji nisu obrađeni računalomraw data
pričuva za rizike koji nisu istekliprovision for unexpired risks
propisi koji još nisu usvojenipending legislation
strojevi za pranje suđa, koji nisu za uporabu u kućanstvunon-domestic dishwashing machines
vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na burzisecurities not officially listed
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements