EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: koju ste mi dali.ne mogu staviti novu.molim pomoćTranslations: 130 / 151
 Croatian English
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
Biste li, molim Vas,...?Please would you...?
bočna površina broda koju zahvaća vjetarwindage
cilj gospodarskoga kapitala (razina kapitala koju banke smatraju primjerenom za pokrivanje budućih rizika)economic capital target
cjelovitost na koju se ukazujereferential integrity
daligave
dali dawhether
doktrina obiteljske svrhe (vlasnik motornoga vozila uvijek je odgovoran za štetu koju uporabom toga vozila nanese član njegove obitelji.)family purpose doctrine
elektronički novčanik (pretplaćena kartica na kojoj se deponirana sredstva mogu povećavati i smanjivati)stored-value card
fond za isplatu naknada oštećenicima u prometnim nezgodama koje se ne mogu naplatiti od odgovorne osobeunsatisfied judgement fund
fond za isplatu naknada oštećenicima u prometnim nezgodama koji se ne mogu naplatiti od odgovorne osobeunsatisfied judgement fund
granični kredit (stalni instrument Eurosustava kojim se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od NSB-a po unaprijed određenoj kamatnoj stopi)marginal lending facility
IC kartica (plastična kartica u koju je ugrađen jedan ili više integriranih sklopova)IC card
imovina koju je moguće prodatirealisable assets
interoperabilnost (mogućnost zajedničkoga rada dvaju različitih sustava ili uređaja u mreži, situacija u kojoj se platni instrumenti iz jednoga sustava mogu rabiti u ostalim zemljama i sustavima)interoperability
intervencija unutar granice/graničnih vrijednosti (koordinirana intervencija koju dogovaraju ESB i NSB države članice koja nije usvojila jedinstvenu europsku valutu)intra-marginal intervention
izdanje nezamjenjivih novčanica (novčanice koje se po viđenju ne mogu zamijeniti za zlato ili srebro koje pokrivaju novčanice)inconvertible note issue
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete kojudeductible
izvolite molimplease
kartica koju izdaju nebankarske ustanoveretailer card
kartica koju izdaju nebankarske ustanove (upotrebljava se u određenim trgovinama za kupnju na kredit)retailer card
kontrola koju provodi nadležno carinsko tijelocontrol by the customs authority
luka u koju je dozvoljen iskrcaj robe za određenuport of entry
maksimalno produljenje (roka za kupovinu dodatnih dionica po cijeni koju je ponudio voditelj izdanja)maximum rallonge
materijal čiji se podaci mogu provjeriti u zapisimatraceable
melodije zvona koje se mogu preuzetidownloadable ringing tones
mirovinska shema koju u potpunosti financira poslodavacnoncontributory plan
mogucan
moguI can
mogumight
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements