EUdictCroatian

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: koju je pružilaTranslations 1 - 30 of 32
 Croatian English
bočna površina broda koju zahvaća vjetarwindage
cilj gospodarskoga kapitala (razina kapitala koju banke smatraju primjerenom za pokrivanje budućih rizika)economic capital target
cjelovitost na koju se ukazujereferential integrity
doktrina obiteljske svrhe (vlasnik motornoga vozila uvijek je odgovoran za štetu koju uporabom toga vozila nanese član njegove obitelji.)family purpose doctrine
IC kartica (plastična kartica u koju je ugrađen jedan ili više integriranih sklopova)IC card
imovina koju je moguće prodatirealisable assets
intervencija unutar granice/graničnih vrijednosti (koordinirana intervencija koju dogovaraju ESB i NSB države članice koja nije usvojila jedinstvenu europsku valutu)intra-marginal intervention
iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete kojudeductible
kartica koju izdaju nebankarske ustanoveretailer card
kartica koju izdaju nebankarske ustanove (upotrebljava se u određenim trgovinama za kupnju na kredit)retailer card
kontrola koju provodi nadležno carinsko tijelocontrol by the customs authority
luka u koju je dozvoljen iskrcaj robe za određenuport of entry
maksimalno produljenje (roka za kupovinu dodatnih dionica po cijeni koju je ponudio voditelj izdanja)maximum rallonge
mirovinska shema koju u potpunosti financira poslodavacnoncontributory plan
nazivna brzina prijenosa na koju je korisnik pretpcommitted information rate
neto kamata (kamata koju plaćaju poduzeća minus kamata koju dobiju poduzeća uvećana za kamatu iz inozemstva minus kamata plaćena inozemstvu)net interest
osoba koja vodi uzajamnu razmjenu osiguranja i koju su ovlastile sve osobe koje sudjeluju u razmjeniattorney-in-fact
pomoć koju odobrava država, potpora državeaids granted by state
pretplaćena kartica posebne namjene (kartica s istim izdavateljem i primateljem kartice, namijenjena plaćanju određene robe koju isporučuje izdavatelj kartice)single-purpose prepaid card
primitivni način zasipanja rova, ploča koju vuku konji ili traktorMormon Board
pristojba koju brod plaća za sidrenjekeelage
provedbeni paket (odnosi se na publikaciju "Statistički zahtjevi za treću fazu monetarne unije" koju je Europski monetarni institut objavio u srpnju 1996.)implementation package
roba na koju je plaćena carinaduty-paid goods
slikovna karta na koju se može kliknuticlickable image map
snaga koju je potrebno dostići da bi došlo do proprenderin force
snaga koju troši strojintake
sporazum o podjeli gubitaka (njime se od svakoga sudionika traži da osigura kolateral za svaku izloženost koju on stvori za druge sudionike; gubici koje prouzroči određeni sudionik snosi taj isti sudionik)defaulter pays
tip poruke 100 (vrsta poruke u SWIFT-u; točnije riječ je o poruci koju šalje jedna depozitna institucija kada želi obaviti plaćanje na teret računa svoga deponenta, a u korist deponenta neke druge depotizne institucije)MT100
transakcija malih vrijednosti (koju obično obavlja pojedinac)retail transaction
tužba koju podnosi osobljeaction by staff
Search time: 0.002 sec.Next »


About EUdict

EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. There are 408 language pairs and over 11.2 million translations in total. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list of available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS ...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile. For older mobile phones, please visit eudict.com/m.

Browser integration

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link below with appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list (on the right side of navigation tool-bar) input a word and press Enter. Internet Explorer 8+ users can also use accelerators. For Firefox and IE users there are browser's search plugins.

In Opera things are little more complicated. To add a search, select the desired language pair from the drop-down at the top of this page (e.g. "English=>Croatian"), then right-click (Ctrl-Click on Mac) in the text search field next to the drop-down and select "Create Search" from the menu. Enter a name for your search (e.g. "English=>Croatian [EUdict.com]") and a keyword (e.g. "engcro"), then click OK. After integration, Opera offers more ways of searching. You can input a word into the toolbar's search field, you can search just with the mouse by double-clicking a word and selecting the menu option "Search With", or just with the keyboard, by typing "engcro SEARCH TERM" into the address bar.

Bookmarklets

To enable word translation from any page, use bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript script stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply select it from the drop-down list. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. For quick access to text input field press Alt + I (in Internet Explorer and Firefox 1.x), Alt + Shift + I (in Firefox) and Shift + Esc + I (in Opera). If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select "Bookmark this link...". Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Why not add a EUdict search form to your web site? Webmasters, feel free to use the following HTML code.