EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: koje je donijelaTranslations: 130 / 173
 Croatian English
aktivnosti koje obavljajuactivities carried out by
aktivnosti koje obavljajuactivities conducted by
banke (ili slične institucije) koje sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
bilateralno netiranje (sporazum između dviju stranaka koje prebijaju/netiraju svoje međusobne obveze)bilateral netting
bilo kojeany
bilo koje pitanje koje se tičeany matter concerning
bilo koje vrsteof whatever kind
carine koje se primjenjujuduties applicable
carine koje se primjenjujuduties applied
carinske vlasti koje su podnijele zahtjevrequesting customs authorities
cijevi koje se rabe pri bušenjudrilling hoses
čuvanje datoteka koje čine web site na serveruweb hosting
čvor stabla koje ima neki drugi čvor kao jedno odparent node
d.o.o. koje se sastoji od samo jednoga dioničarasingle member private limited company
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
dijeljenje tržišta (situacija u kojoj se društva iz različitih zemalja dogovore da svoje proizvode ne prodaju na tržištima ostalih zemalja koje sudjeluju u dogovoru; postupak protivan odredbama Rimskoga ugovora)market sharing
dionice koje nose dividendu poslije prioritetnih dequities
donijelabrought
društvo koje izdaje platežne karticepayment card company
društvo koje izdaje platne karticepayment card company
društvo koje nudi usluge kliringa, namire te autorizacije za transakcije u Europi i za prekogranične transakcijeEuropean Payment Systems Services SA (EPSS)
društvo koje se bavi kartičnim poslovanjemcredit card company
društvo koje ustupa osiguranja, cedentceding company
društvo na koje se primjenjuje trgovačko pravofirm governed by commercial law
društvo s ograničenom odgovornošću koje se sastoji od samo jednoga dioničarasingle member private limited company
države članice EU-a koje nisu usvojile jedinstvenu valutunon-euro area
EMV (norma za kartice integriranoga sklopa koje su uspostavili Europay, MasterCard i Visa)EMV
Euronext (burza koje povezuje burze u Parizu, Amsterdamu i Bruxellesu)Euronext
Europsko udruženje klirinških kuća koje posreduju u kliringu i namiriEuropean Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH)
FIN (aplikacija SWIFT-a II unutar koje se obavlja ulaz i izlaz svih njegovih poruka od korisnika do korisnika)FIN
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements