EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: kasnohelenistiÄ kom razdobljeTranslations: 130 / 90
 Croatian English
(minimalno) razdoblje održavanja pričuvereserve maintenance period
bazno razdoblje; referentno razdobljebase period; reference period
dano razdoblje; tekuće razdobljegiven period
desetogodišnje razdobljeten-year period
diskontirani period povrata kapitala, razdoblje povrata s diskontiranjadiscounted payback period
izvještajno/referentno razdobljereference period
kišno i sušno razdobljedry and rainy periods
kratko razdobljeshort period
kreditno razdoblje (rok dospijeća kredita)credit period
kritično razdoblje zakorovljenosticritical weed control period
odobreno razdoblje zaposlenjaauthorised stay of employment
osnovno razdobljefundamental period
perinatalno razdobljeperinatal period
polica životnoga osiguranja kod koje se premija plaća samo određeno razdoblje u kojem je premija uvećana i dostatna za pokriće premije za cijelo razdoblje osiguranjavanishing premium policy
povoljno konjunktorno razdoblje, uspon u ciklusu, konjunkturacyclical upturn
povoljno konjunkturno razdoblje, uspon u ciklusu, konjunkturacyclical upswing
prapovijesno razdobljeprehistoric period
prenijeti saldo (na novu stranicu ili u novo razdoblje), prenositi (preko roka), produljivati namire na burzicarry over
prijelazno razdobljetransitional period
prijelazno razdoblje EZ-aEC transitional period
probno razdobljeprobationary period
produženo izvještajno razdoblje (PIR)extended reporting period (ERP)
računovodstveno razdobljeaccounting period
raspon; razdobljerange
razdobljecycle
razdobljeera
razdobljeinterval
razdobljeperiod
razdobljeperiod of time
razdobljepitch
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements