EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: izraÄ un premijeTranslations: 130 / 52
 Croatian English
baza za određivanje premijerating base
doživotno osiguranje s plaćanjem jednokratne premijeSingle Premium Whole Life
faktor za određivanje premijerating factor
iskustveno utvrđivanje premijeexperience rating
izračun premijepricing
izračun premijeproduct pricing
izračun premije za određeni rizik (temeljem raznih obilježja rizika)schedule rating
izračun premije za određeni rizik temeljem raznih karakteristika rizikaschedule rating
izračun premije, određivanje premijepricing
izračunavanje premijepremium calculation
klauzula o vraćanju premijereturns for lay-up and cancellation clause
konačni obračun premijeadjustment premium
metoda kamatnoga usklađivanja (određivanje cijene životnoga osiguranja koje uzima u obzir kamatu koja bi bila zarađena na novac od premije da je on investiran)interest-adjusted method
metoda kamatnoga usklađivanja (određivanje cijene životnoga osiguranje koje uzima u obzir kamatu koja bi bila zarađena na novac od premije da je on investiran)interest-adjusted method
obnovljiv prema odluci osiguravatelja (odnosi se na ugovor o zdravstvenom osiguranju kod kojega osiguravatelj pridržava pravo na otkaz pokrića na bilo koji datum obnove osiguranja ili datum dospijeća premije)optionally renewable (in health insurance)
obrok premijeinstalment premium
odgođena renta s plaćanjem jednokratne premijesingle premium deferred annuity
odreknuće od premije/naknade, odricanje od premije/naknadewaiver of premium (benefit)
određivanje premijepricing
određivanje premije, tarifiranje; poredak po nekom kriterijurating
ograničeno plaćanje premijelimited premiums
ograničeno plaćanje premijelimited premiums (whole life)
opcija zadržavanja prava iz osiguranja (u slučaju neplaćanja premije u životnom osiguranju)nonforfeiture option
plaćanje premijepayment of premium
polica životnoga osiguranja kod koje se premija plaća samo određeno razdoblje u kojem je premija uvećana i dostatna za pokriće premije za cijelo razdoblje osiguranjavanishing premium policy
povrat premijereturn of premium
povrat premije po policipolicy dividend
pričuva nezarađene premijeunearned premium reserve
pričuva za nedostatak premijepremium deficiency reserve
pričuva za nezarađene premijeprovision for unearned premium
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements