EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: izloženost po neizvršavanju prijenosa sredstava ili vrijednosnih papira (iz razloga koji nisu tehničke ili privremene prirode, već su obično posljedica stečaja)Translations: 130 / 1622
 Croatian English
izloženost po neizvršavanju prijenosa sredstava ili vrijednosnih papira (iz razloga koji nisu tehničke ili privremene prirode, već su obično posljedica stečaja)exposure at default
(elektronički) sustav knjiženja dužničkih vrijednosnih papiradebt book-entry system
(elektronički) sustav knjiženja transakcija vrijednosnih papirabook-entry security transactions
(elektronički) sustav knjiženja vrijednosnih papirabook-entry securities
(elektronički) sustav knjiženja vrijednosnih papirabook-entry security system
(financijski) instrument koji glasi na donositeljabearer instrument
(obično assets pl.) aktiva; imovina, sredstvoasset
(od 2001. Euroclear France) središnji depozitorij vrijednosnih papira u FrancuskojSociete Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (Sicovam)
(tehničke) pričuve (životnog) osiguranjalife insurance reserves
adj participativan, koji sudjeluje u vlasništvuparticipating
agencijske/posredničke usluge plaćanja i uvrštavanja (vrijednosnih papira)paying and listing agent services
agent izdanja (vrijednosnih papira)issuing agent
agent za vođenje registra i prijenosa fondafund registar and transfer agent
akcept (papira) iz uslugeaccommodation paper
ako se stranke nisu drugačije sporazumjelesubject to an agreement by the parties
aktivno tržište (npr. vrijednosnih papira)active market
aktuar koji obavlja izglađivanjegraduator
alel, jedan od dva ili više alternativnih oblika gena koji se pojavljuje mutacijom, a nalaze se na istom mjestu na kromosomuallele
ambalaža od papira i kartonacontainers of paper and paperboard
američka dražba (prodaja vrijednosnih državnih papira)American auction
analogija i jednostavnost prirodeanalogy and simplicity of nature
analogija i jednostavnost prirodeanalogy and simplicuty of nature
antiinfektivni lijekovi i antiseptici koji se upotrebljavaju u ginekologijigynaecological anti-infectives and antiseptics
auto-put koji vodi kroz zelene površineparkway
automatizirani postupak trgovanja, prijenosa plaćanja, uključujući automatsko popunjavanje dokumentacijestraight-through processing (STP)
avion koji vrši naletraider
bacanje tereta s broda koji je u opasnostijettison
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
balonsko dospijevanje (odjednom, obično na dan dospijeća)balloon maturity
banka preuzimatelj izdanja vrijednosnih papiraunderwriting bank
Search time: 0.011 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements