EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)Translations: 130 / 1190
 Croatian English
interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)leasehold interest
(izravno) neživotno osiguranjedirect non-life insurance
(izravno) životno osiguranjedirect life insurance
(povećanje vrijednosti) imovine, aktiveasset growth rast
(tehnička) pričuva (životnoga) osiguranjalife insurance reserve
(tehničke) pričuve (životnog) osiguranjalife insurance reserves
adventivna vrstaadventitious species
agencija u osiguranjuinsurance agency
Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA)Agency for the Supervision of Pension Funds and Insurance Companies (HAGENA)
Agencija za zaštitu okolišaEnvironment Agency
Agencija za zaštitu okoliša (AZO)Croatian Environment Agency (CEA)
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)Personal Data Protection Agency (PDPA)
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanjaAgency for the Protection of Market Competition
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN)Croatian Competition Agency (CCA)
agent osiguranjainsurance agent
aktivno osiguranjeinsurance in force
aktivnosti koje obavljajuactivities carried out by
aktivnosti koje obavljajuactivities conducted by
aktualna otkupna vrijednost osiguranjacash surrender value
američka državna shema osiguranja bolničkih i liječničkih troškova za osobe do 65 god. (kombinacija obveznoga socijalnoga osiguranja i dobrovoljnoga osiguranja s državnim subvencijama)Medicare
američki sustav posredovanja u osiguranju, američki sustav nezavisnih agenata osiguranjaAmerican Agency System
Američko udruženje za zdravstveno osiguranjeHealth Insurance Association of America (HIAA)
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortisation of fixed assets
amortizacija dugotrajne materijalne imovineamortization of fixed assets
analiza računa dobiti i gubitkaincome statement analysis
analiza rizika i kritična kontrolna točka (znanstveno utemeljen sustav kojim se utvrđuju posebni rizici i mjere za njihovu kontrolu radi osiguranja sigurnosti prehrambenih proizvoda)Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
antierozivna vrstaantierosive species
automobilsko osiguranjeautomobile liability insurance
bacanje tereta s broda koji je u opasnostijettison
banke (ili slične institucije) koje sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
Search time: 0.009 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements