EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: identifikacijska oznaka banke (u SWIFT-u)Translations: 130 / 236
 Croatian English
identifikacijska oznaka banke (u SWIFT-u)Bank Identifier Code (BIC)
(oznaka za) društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)Limited (Ltd.)
adverbna oznakaadverbial modifier
aplikacija opće namjene (aplikacija u SWIFT-u kojom se uspostavlja i nadzire komunikacija između logičkoga terminala i SWIFT-a)general purpose application (GPA)
bankebanks
banke (ili slične institucije) koje sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
banke (ili slične institucije) kojima se sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
baždarska oznakatonnage mark
bilanca središnje bankebalance of central bank
bilateralna razmjena ključeva (SWIFT)bilateral key exchange (BKE)
blagajnički zapisi (središnje banke)central bank bills
četveroznamenkasti broj koji se dodjeljuje svim izlaznim porukama (u SWIFT-u) (zajedno s rednim brojem izlazne poruke čini referenciju izlazne poruke)output session number
četveroznamenkasti broj koji se dodjeljuje svim ulaznim porukama (u SWIFT-u)input session number (ISN)
cilj gospodarskoga kapitala (razina kapitala koju banke smatraju primjerenom za pokrivanje budućih rizika)economic capital target
čitač oznakatagging reader
čitanje oznakamark scanning
direktorij identifikacijskih oznaka banakaBIC directory
diskontna/eskontna stopa središnje bankediscount rate
dobna oznakaage label
doprinos središnje banke u zlatugold contribution of central bank
Društvo za svjetsku međubankovnu financijsku telekomunikaciju (SWIFT)Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
elektroničko pregledavanje i plaćanje računa (internetski) preko bankeElectronic Bill Presentment and Payment (EBPP)
FIN (aplikacija SWIFT-a II unutar koje se obavlja ulaz i izlaz svih njegovih poruka od korisnika do korisnika)FIN
glavno upravljačko tijelo (u SWIFT-u)Key Management Authority (KMA)
grafička oznakabullet
Guverner Narodne BankeGovernor of National Bank
identifikacijska ispravaidentity document
identifikacijska oznaka bankebank identifier code (BIC)
identifikacijska oznaka za rad na poslužnikuserver login ID
imenovanje, određivanje, oznakadesignation
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements