EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: društvaTranslations: 130 / 42
 Croatian English
društvaassociation
društvacompanies
društvasocieties
bez društvaunaccompanied
član dioničkoga društvashareholder
član društvacompany member
članovi trgovačkog društvamembers of company
dijeljenje tržišta (situacija u kojoj se društva iz različitih zemalja dogovore da svoje proizvode ne prodaju na tržištima ostalih zemalja koje sudjeluju u dogovoru; postupak protivan odredbama Rimskoga ugovora)market sharing
društva kćeri i podružnicesubsidiaries and branches
društva za osiguranje od odgovornosti u vlasništvu svojih osiguranikarisk retention group
društva-udruženjasocieties-associations
hrvatska društvaCroatian societies
istraživanje društvasocial survey
komunalna društvacommunal society
masovno osiguranje članova sindikata ili trgovinskih udruga kod jednoga osiguravajućega društvamass merchandising
menadžment društvacompany management
model društvamodel office
modernizacija društvacompany modernisation
modernizacija društvacompany modernization
nebankarska institucija (naziv za financijske organizacije koje ne primaju depozite, ali pružaju neke od usluga koje pružaju banke, npr. osiguravajuća društva, mirovinski fondovi, brokerske kuće i sl.)non-bank
osiguranikov višak (onaj dio aktive osiguravajućega društva koji je raspoloživ za isplate u korist osiguranika)policyholder surplus
osnivanje i vođenje holding društvaestablishment and administration of holding companies
osnivanje trgovačkoga društvaincorporation
osoba premještena unutar društvaintra-corporate transferee
otkup društvacompany buyout
podjela društvadivision of a company
pododjel društvasub-division of the establishment
podružnica trgovačkoga društvabranches of a company
podružnica trgovačkoga društva Zajednicebranch of a Community company
pokrovitelj izdanja/potpisnik izdanja vrijednosnih papira; osiguravatelj, potpisnik police osiguranja; zastupnik osiguravajućega društvaunderwriter
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements