EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: devalvacija valuteTranslations: 130 / 34
 Croatian English
devalvacija valutecurrency devaluation
aprecijacija valuteappreciation of currency
aprecijacija valutecurrency appreciation
bezuvjetna obveza primatelja u sustavu prijenosa da svojemu komitentu, korisniku sredstava, stavi na raspolaganje sredstva na datum valutereceiver finality
bezuvjetna obveza sudionika koji je inicirao plaćanja u sustavu prijenosa da obavi konačno plaćanje u korist računa primatelja na datum valutesender finality
dan valuteday of value
datum valuteday of value
datum valutevalue date
datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu vrijednost iz police bez obzira na stvarnu vrijednost uništene imovine)value date
deprecijacija valutecurrent depreciation
deprecijacija valutedepreciation of a currency
deprecijacija valutedepreciation of currency
devalvacijadevaluation
inozemna vrijednost (domaće) valuteexternal value of the currency
intervencija u valute trećih zemaljaintervention in third country currencies
intervencija u valute Zajedniceintervention in Community currencies
intervenirati u "zmijske" valute (valute država članica EZ-a koje su sudjelovale u europskom tečajnom mehanizmu)intervene in snake currencies
kontrolor (valute)comptroller (of the currency)
konvertibilnost valutecurrency convertibility
negativna kamatna stopa (u slučaju niske inflacije i stabilne valute)negative interest rate
obveznica nominirana u dvije valutedual currency bond
plaćanje po plaćanju (mehanizam u deviznom sustavu namire koji osigurava da se konačni prijenos jedne valute obavlja tek nakon konačnoga prijenosa druge valute)payment versus payment (PVP)
plutanje valutefloating of currencies
potpuno slobodno plutanje (valute)clean float
preračunavanje strane valute (na domaću valutu)foreign current translation
preračunavanje strane valute/deviza (na domaću valutu)foreign currency translation
preračunavanje strane valute/deviza (na domaću valutu)foreign current translation
pretvarač valute (mjenjač)currency convertor
revalorizacija, ponovno određivanje vrijednosti; revalvacija (valute)revaluation
revalvacija valutecurrency revaluation
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements