EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: banke (ili slične institucije) kojima se sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatuTranslations: 130 / 546
 Croatian English
banke (ili slične institucije) kojima se sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
(elektronički) sustav knjiženja dužničkih vrijednosnih papiradebt book-entry system
(elektronički) sustav knjiženja transakcija vrijednosnih papirabook-entry security transactions
(elektronički) sustav knjiženja vrijednosnih papirabook-entry securities
(elektronički) sustav knjiženja vrijednosnih papirabook-entry security system
(financijska) poluga depozitarne institucijedepository institution leverage
(financijska) poluga depozitne institucijedepository institution leverage
(od 2001. Euroclear France) središnji depozitorij vrijednosnih papira u FrancuskojSociete Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (Sicovam)
agencijske/posredničke usluge plaćanja i uvrštavanja (vrijednosnih papira)paying and listing agent services
agent izdanja (vrijednosnih papira)issuing agent
akcept (papira) iz uslugeaccommodation paper
aktivno tržište (npr. vrijednosnih papira)active market
alarmni sustavi i sustavi uzbunjivanjaalarm and warning systems
Alternativni sustavi biljne proizvodnjeAlternative farming systems
alternativni sustavi trgovanjaalternative trading system (ATS)
ambalaža od papira i kartonacontainers of paper and paperboard
američka dražba (prodaja vrijednosnih državnih papira)American auction
aproksimativni inverzni sustaviapproximate inverse system
automatizirani proizvodni sustaviautomated manufacturing systems
automobilski sustaviautomotive systems
autonomni sustaviautonomous systems
balonsko plaćanjeballoon payment
banka preuzimatelj izdanja vrijednosnih papiraunderwriting bank
bankebanks
banke (ili slične institucije) koje sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
baza podataka objava (SUSTAVI S JAVNIM KLJUčEM)pubs database
bežični sustaviwireless systems
bezuvjetna obveza sudionika koji je inicirao plaćanja u sustavu prijenosa da obavi konačno plaćanje u korist računa primatelja na datum valutesender finality
bilanca središnje bankebalance of central bank
biološki sustavibiological systems
Search time: 0.007 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements