EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: RASKID UGOVORA O NAJMUTranslations: 130 / 61
 Croatian English
arbitražni ugovoraarbitration agreement
dijeljenje tržišta (situacija u kojoj se društva iz različitih zemalja dogovore da svoje proizvode ne prodaju na tržištima ostalih zemalja koje sudjeluju u dogovoru; postupak protivan odredbama Rimskoga ugovora)market sharing
dodjela ugovoraaward of contract
dostava/isporuka/ispunjenje ugovora; prijenos vlasništva (kod vrijednosnih papira)delivery
Istek ugovoraExpiration of the Contract
istek ugovoraexpiry of a treaty
izvršavanje ugovora o javnim nabavamafulfilment of public contracts
javna dodjela ugovoraaward of contract
klauzula cijeloga ugovoraentire contract clause
klauzula o mogućnosti cijepanja ugovoradivisible contract clause
klauzula o otkazu i raskidu ugovoracancellation clause
klauzula o reaktiviranju ugovoraautomatic reinstatement clause
konačno netiranje (posebni oblik saldiranja/netiranja kojemu je cilj smanjiti izloženost nepokrivenih ugovora ako jedna od stranaka prekrši određene uvjete iz ugovora prije datuma namire)close-out netting
kršenje ugovorabreach of contract
nepravedni uvjeti ugovoraunfair contract terms
obrazac brodarskog ugovoraaustral
obrazac brodarskog ugovoraaustwheat
obrazac brodarskog ugovorabaltcon
obrazac brodarskog ugovora za prijevoz kemikalijabimchemvoy
obrazac brodarskog ugovora za zakup gologa brodabarecon "a"
obveza (iz ugovora); obveznica, obligacija (obveznica s fiksnim prinosom)obligation
omjer isteka ugovoralapse ratio
osnovni uvjet (osnovni zdravstveni, sigurnosni uvjeti za zaštitu okoliša iz čl. 36. Ugovora o EEZ-u koji se navode kao dopušteni razlozi za ograničavanje kretanja proizvoda)essential requirement
otvoreni interes (ukupni broj opcija i terminskih ugovora koji nisu sklopljeni ili ispunjeni u određenom danu)open interest
pomorski agent posrednik u zaključivanju ugovoraship broker
ponuda za dodjelu ugovorabid for contracts (to)
ponuda za sklapanje ugovora (o)tender for contracts (to)
postupak kolateraliziranja opcijskih i ročnih ugovora; uplata depozita pri kupnji ročnih ugovorafutures-style margining
postupak međusobnoga kolateraliziranja opcijskih i ročnih ugovora; uplata depozita pri kupnji ročnih ugovoracross margining
potpisnik ugovoracontractor
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements