EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: Nisam te pitao nego sam samo rekao da necu sam da izmisljamTranslations: 130 / 74
 Croatian English
aparati za bilježenje samo vremenatime registers
bolje išta nego ništabetter than nothing
cijev koja se može formirati toplinom samo jedan puta u svom vijekuthermoset
d.o.o. koje se sastoji od samo jednoga dioničarasingle member private limited company
diskontna stopa za financiranje (samo) dionicamaall-equity discount rate
drugi negoother than
društvo s ograničenom odgovornošću koje se sastoji od samo jednoga dioničarasingle member private limited company
gubitak s razinom pouzdanosti od 95 % (gubitak od kojega, u raspodjeli mogućih gubitaka, postoji samo 5 % većih gubitaka)95th percentile loss
gusarenje ali samo u privatne svrhepiracy
je rekaotold
koji postoji samo u zamisliideal
komutacijska mreža sa samo jednom stazom od ulazasingle-path network
memorija samo za očitavanjeread only memory
mreža koja prenosi pakete samo vlastitih korisnikastub network
ne dalje negoabove
nećuI do not want
neću da me vuku za nosI will not be put upon
negoapart from
negobut
negothan
negothen
nisamnot
obratni sporazum o povratnoj kupnji (obratni redoslijed nego kod repoa), obrnuti reporeverse repo
omnibus klauzula, klauzula o plaćanju odštete i drugim osobama, a ne samo imenovanomu osiguraniku, npr. članovima njegove uže obiteljiomnibus clause
onda i samo ondawhenever
ono samoitself
osiguranje samo potpunog gubitkatotal loss only
pitaoasked
polica životnoga osiguranja kod koje se premija plaća samo određeno razdoblje u kojem je premija uvećana i dostatna za pokriće premije za cijelo razdoblje osiguranjavanishing premium policy
prije nego štopreparatory
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements