EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: DEVEDESET I JEDNA TISUĆATranslations: 116 / 16
 Croatian English
ako jedna od stranaka smatraif either party considers
devedesetninety
Herstattov rizik (rizik gubitka u trgovanju deviznim sredstvima zbog mogućnosti da jedna ugovorna strana isporuči devizna sredstva, a da financijska institucija, koja je druga ugovorna strana, ne ispuni svoje ugovorne obveze)Herstatt risk
hiljadu jedna noćarabian nights
jedna ili više pokretnih postaja koje se tretirajuregistration zone
jedna od 10 Božjih zapovjedicommandment
jedna pogreška bitasingle-bit error
konačno netiranje (posebni oblik saldiranja/netiranja kojemu je cilj smanjiti izloženost nepokrivenih ugovora ako jedna od stranaka prekrši određene uvjete iz ugovora prije datuma namire)close-out netting
poruka opće namjene (jedna od triju kategorija poruka koje su definirane za međusobno povezivanje u SWIFT-u)general purpose message
sporazum kojim jedna strana preuzima odgovornost na sebe i koja štititi drugu stranu od odgovornosti, odnosno odštetnih zahtjeva ugovorom definirane prirodehold harmless agreement
strukturna operacija (jedna od kategorija operacija Europskoga sustava središnjih banaka na otvorenom tržištu)structural operation
tip poruke 100 (vrsta poruke u SWIFT-u; točnije riječ je o poruci koju šalje jedna depozitna institucija kada želi obaviti plaćanje na teret računa svoga deponenta, a u korist deponenta neke druge depotizne institucije)MT100
tisućaa thousand
tisućaten thousand
tisućathousand
tisućathousands
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements