EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: Administrativne cijene nisu u duhu ekonomije slobodnoga tržištaTranslations: 130 / 89
 Croatian English
administrativne formalnostiadministrative formalities
ako se stranke nisu drugačije sporazumjelesubject to an agreement by the parties
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
bilateralni kreditni limit (limit kreditne izloženosti sudionika u platnom sustavu prema drugomu sudioniku zbog primitka plaćanja koja još nisu namirena)bilateral credit limit
cijeneprices
cijenequotation
Cijene električne energijeCosts of production
cijene fco tvornica proizvodaex-works price of the product
cijene poljoprivrednih proizvodafarm prices
dobit/cijena, odnos dobiti (poduzeća) i cijene (dionice)earnings/price ratio (E/P)
države članice EU-a koje nisu usvojile jedinstvenu valutunon-euro area
duhuspirit
električni vodovi, koji nisu cjevastinon-tubular electric conduit
formule administrativne terminologijeformulas of administrative terminology
granica najviše ponude (ponuđene cijene pri kupnji)maximum bid limit
interventni aranžman (mehanizam kojim se službenom intervencijom podupiru cijene, roba se povlači s tržišta kako bi se ujednačila opskrba tijekom godine)intervention arrangement
ispravno bilježenje cijeneproper price recording
izjednačiti cijeneequalise prices
izloženost po neizvršavanju prijenosa sredstava ili vrijednosnih papira (iz razloga koji nisu tehničke ili privremene prirode, već su obično posljedica stečaja)exposure at default
iznos koji je sastavni dio metode kamatnoga usklađenja za određivanje cijene životnoga osiguranjaequivalent level annual dividend
jačanje administrativne sposobnostistrengthening administrative capacity
kolektivno otpuštanje (najmanje deset radnika iz razloga koji nisu povezani s dotičnim radnicima)collective redundancy
limit maksimalne ponude (ponuđene cijene pri kupnji)maximum bid limit
marža, granica; popust (kod dionica); razlika (kupovne i prodajne cijene)margin
metoda kamatnoga usklađivanja (određivanje cijene životnoga osiguranja koje uzima u obzir kamatu koja bi bila zarađena na novac od premije da je on investiran)interest-adjusted method
metoda kamatnoga usklađivanja (određivanje cijene životnoga osiguranje koje uzima u obzir kamatu koja bi bila zarađena na novac od premije da je on investiran)interest-adjusted method
mjerač cijenecost counter
model određivanja cijene opcijamaoption pricing model
model određivanja cijene uloženoga kapitalaCapital Asset Pricing Model (CAPM)
model određivanja cijene uloženoga kapitala (CAPM)capital asset pricing model (CAPM)
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements